Наукові розробки кафедри

Кафедра технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси ОНТУ постійно розробляє нові продукти, які пересікаються з передовими тенденціями розвитку галузей:

Розробка молочних продуктів (неферментованих і ферментованих молочних, сироваткових та молочно-сироваткових напоїв, сметани) з підвищеними пробіотичними, антагоністичними, імуномодулюючими властивостями.

напій дп молочно-вівсяний гд напій дп (2)напій гд

Розробка нових технологій молочних і комбінованих продуктів функціонального та спеціального призначення (для діабетиків, геродієтичного призначення) на основі молока, вторинної молочної і зернової сировини.

молочно-рисовий гд молочно-гречаний гд йогурт дпр йогурт дп


сирРозробка білкових молочних продуктів (твердих, м’яких і кисломолочних сирів) з підвищеними про біотичними властивостями.сир винахід

Розробка нових і удосконалення існуючих технологій молочних продуктів для дитячого харчування.

Розробка науково-практичних основ технології морозива спеціального призначення.

Розробка науково-практичних основ виробництва емульсійних жирових продуктів здорового харчування.

Розробка науково-практичних основ виробництва жирів та жирозамінників спеціального призначення (для виробництва молоковмісних, хлібобулочних, кондитерських та ін. продуктів) з нормованим вмістом транс-ізомерів жирних кислот.

1 Infused oils 1345621000_1 9285a817238636818d6c1cffbad9507bf0d8ffd8

Наукові гуртки

Наказ_про_наукові_гуртки_364_01_від_15_10_2020р_

Наказ_про_наукові_гуртки_327_01_від_06_10_2021р_

Наказ_про_наукові_гуртки_420_01_від_29_09_2022

Наукові розробки кафедри

Професор Чагаровський Олександр Петрович

Підручники та навчальні посібники:

 1. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Дец Н.О., Ланженко Л.О. , Кручек О.А. Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза молока: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів. Рівне, «Овід». 2018. 235 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1642016 (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 2. Чагаровський О.П., Ткаченко Н.А., Лисогор Т.А. Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації. : навч. пос. для студ. вищих навч. закладів // Гарнітура ScoolbookAC. К: НУХТ. 2016. 199 с. (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 3. Чагаровський О.П., Ткаченко Н.А., Лисогор Т.А. Хімія молочної сировини: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Чагаровський,; Одеса: «Сімекс–прінт», 2013. 268 с. ISBN 978–966–2601–44–2. (рекомендований МОН України)

Монографії:

 1. Дідух Н.А., Чагаровський О.П., Лисогор Т.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення / – Одеса: Видавництво «Поліграф», 2008. 236 с. ISBN 978–966–8788–79–6.

Публікації у періодичних наукових виданнях:

 1. Tkachenko N.А., Chagarovskyi O.P., Dets N.O., Sevastyanova E.V., Lanzhenko L.O. (2017). «Living» and «probiotic» cosmetics: modern view and defenitions. // Food Science and Technology. № 4. Р. 42–52. https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.303 (Web of Science Core Collection)
 2. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Ізбаш Є.О., Котляр Є.О., Ганічева А.Ю. (2017). Новітні інгредієнти для натуральної косметики на основі молочної сироватки. // Наук. праці ОНАХТ. Вип. 81. Т.2. Одеса: ОНАХТ. С.92–101. (фахове видання)
 3. Обґрунтування параметрів ферментації молочно-рисових сумішей йогуртовими заквасками / Н.А. Ткаченко, О.П. Чагаровський, Є.О. Ізбаш, А.В. Копійко // Наук. праці ОНАХТ. Вип. 80. Т.2. Одеса: ОНАХТ, 2016. С. 83-90. (фахове видання)
 4. Ефективність корекції ліпідного та вуглеводного обмінів у людей літнього віку з метаболічним синдромом за допомогою пробіотичних культур / О.П. Чагаровський, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко, Н.С. Наумчук // Проблеми старіння і довголіття. Київ. № 25. 2016. С. 114-124. (фахове видання)
 5. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Шарахматова Т.Є., Казюк Г.В. Обґрунтування параметрів зберігання сироваткового желе з натуральними соками цитрусових // Наук. праці ОНАХТ. Вип. 84. Т.2. Одеса: ОНАХТ, 2020. 7 с. (фахове видання)

Патенти:

 1. Пат. № 123830 Україна, МПК А 23 С 9/00 (2018.01). Композиція інгредієнтів для виробництва пробіотичного молочно-рисового йогуртового напою зі збалансованим хімічним складом / А.В. Копійко, Н.А. Ткаченко, О.П. Чагаровський, Є.О. Ізбаш. – № u 2017 09344; заявл. 25.09.17; опубл. 12.03.18, Бюл. № 5. – 10 с.
 2. Пат. № 123828 Україна, МПК А 23 С 9/00 (2018.01) Спосіб виробництва пробіотичного молочно-рисового йогуртового напою зі збалансованим хімічним складом / А.В. Копійко, Н.А. Ткаченко, О.П. Чагаровський, Є.О. Ізбаш. – № u 2017 09342; заявл. 25.09.17; опубл. 12.03.18, Бюл. № 5. – 10 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій:

 1. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Клименко О.Г. сир сулугуні з фенугреком – перспективи виробництва в україні // Збірник тез доповідей 82 наукової конференції викладачів університету 26 – 29 квітня 2022 р. Одеса: ОНТУ, 2022. С. 107–109.
 2. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Подолян З.С. Математичне моделювання складу йогуртового десерту для харчування дівчат-спортсменів // Збірник тез доповідей 82 наукової конференції викладачів університету 26 – 29 квітня 2022 р. Одеса: ОНТУ, 2022. С. 104–106.
 3. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Севастьянова О.В., Маковська Т.В. Інноваційні технології переробки молока у біфідовмісні питні напої // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2021 р. м. Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 146.
 4. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Севастьянова О.В. Зміна хімічного складу молочної сировини при гідролізі молочного цукру для одержання десертів // Збірник тез доповідей 81-ї наукової конференції викладачів академії, Одеса, 27–30 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. Одеса : ОНАХТ, 2021. С. 81–83.
 5. Ткаченко Н., Чагаровський О., Севастьянова О., Білінський О. Масло Шоколадне з синбіотиками – новий функціональний продукт // Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 15–16 квітня 2021 р. Київ: НУХТ. Ч.1. С. 308.
 6. Ткаченко Н., Чагаровський О., Казюк Г., Сіденко Г. Інноваційна технологія переробки молочної сироватки у біфідовмісні десерти // Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 15–16 квітня 2021 р. Київ: НУХТ. Ч.1. С. 309.

Професор Ткаченко Наталія Андріївна

Підручники та навчальні посібники:

 1. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Дец Н.О., Ланженко Л.О. , Кручек О.А. Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза молока: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів. Рівне, «Овід». 2018. 235 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1642016 (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 2. Чагаровський О.П., Ткаченко Н.А., Лисогор Т.А. Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації. : навч. пос. для студ. вищих навч. закладів // Гарнітура ScoolbookAC. К: НУХТ. 2016. 199 с. (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 3. Чагаровський О.П., Ткаченко Н.А., Лисогор Т.А. Хімія молочної сировини: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Чагаровський,; Одеса: «Сімекс–прінт», 2013. 268 с. ISBN 978–966–2601–44–2. (рекомендований МОН України)
 4. Ткаченко Н.А., Ланженко Л.О., Дец Н.О., Севастьянова О.В., Скрипніченко Д.М. Технологічні аспекти виробництва косметичних емульсій і кремів: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 151 с. URL: http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Технологічні-аспекти-виробнитцва-косметичних-емульсій-і-кремів.pdf (дата звернення: 10.11.2018 р.). (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 5. Ткаченко Н.А., Дец Н.О., Ланженко Л.О., Кручек О.А., Севастьянова О.В. Косметичні продукти: асортимент, компоненти, технології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 231 с. URL: http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Косметичні-продукти-асортимент-компоненти-технології.pdf (дата звернення: 10.11.2018 р.) (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 6. Ткаченко Н.А., Севастьянова О.В., Чабанова О.Б., Ізбаш Є.О., Т.В.Маковська, І.О.Климентьєва. Основи хімії активних компонентів у виробництві косметичних продуктів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 220 с. http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Основи-хімії-активних-компонентів-у-виробництві-косметичних-продуктів.pdf (дата звернення: 11.11.2018 р.) (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)
 7. Котляр Є.О., Ткаченко Н.А., Севастьянова О.В., Шарахматова Т.Є. Навчальний посібник з технології косметичних засобів. Аналіз сировини та готової продукції: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 156 с. URL: http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/АНАЛІЗ-СИРОВИНИ-ТА-ГОТОВОЇ-ПРОДУКЦІЇ.pdf (дата звернення: 11.11.2018 р.) (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)

Монографії:

 1. Ткаченко Н.А. Технологія білкових паст дитячого харчування: монографія / Н.А. Ткаченко, Ю.В. Назаренко, Ю.С. Українцева // Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2017. 182 с.
 2. Назаренко Ю.В., Ткаченко Н.А. Технологія сиру кисломолочного дитячого харчування: монографія // Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. 188 с.
 3. Дідух* Н.А., Чагаровський О.П., Лисогор Т.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення / – Одеса: Видавництво «Поліграф», 2008. 236 с. ISBN 978–966–8788–79–6.

*Прізвище Дідух змінено на Ткаченко

Публікації у періодичних наукових виданнях:

 1. Tkachenko N.А., Nekrasov P.О., Avershina A.S., Ukrainceva Ju.S. (2017). Substantiation of storage parameters of the sour-milk infant drink «Biolakt». // Food Science and Technology. № 3. Р. 99–110. https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.303 (Web of Science Core Collection)
 2. Tkachenko N.А., Kruchek O.A., Kopiyko A.V., Ramazashvili G.R. (2017). Innovative solutions in biotechnologies of combined yogurt drinks with balanced chemical contents. // Food Science and Technology. № 3. Р. 42–52. http://dx.doi.org/10.15673/fst.v11i3.605 (Web of Science Core Collection)
 3. Tkachenko N., Nekrasov P., Vikul S., Honcharuk Ya. (2017). Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application // Food Science and Technology.№ 1. Р. 80–88. https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.303 (Web of Science Core Collection)
 4. Tkachenko N., V. Nazarenko Ju., Dets N., Izbash E., Klymentieva I. (2018). Starter cultures composition with probiotics for fermented milk products and cosmetics. // Food Science and Technology. № 1. P. 18–28. http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12il.836 (Web of Science Core Collection)
 5. Tkachenko N.А., Chagarovskyi O.P., Dets N.O., Sevastyanova E.V., Lanzhenko L.O. (2017). «Living» and «probiotic» cosmetics: modern view and defenitions. // Food Science and Technology. № 4. Р. 42–52. https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.303 (Web of Science Core Collection)
 6. Ibraimova S., Uazhanova R., Mardar M., Serikbaeva A., Tkachenko N., & Zhygunov D. (2020). Development of recipe composition of bread with the inclusion of juniper using mathematical modeling and assessment of its quality. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/11 (108), 6–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.219020 (Scopus)
 7. Serikbaeva A., Tnymbaeva B., Mardar M., Tkachenko N., Ibraimova S., Uazhanova R. (2021). Determining optimal process parameters for sprouting buckwheat as a base for a food seasoning of improved quality. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/11(112), 6–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.237369 (Scopus)
 8. Nekrasov P.О., Tkachenko N.A., Nekrasov О.P., Gudz О.M., Berezka T.O., Molchenko S.M. (2021). Oxidization resistance and sorption properties of oleogels as new-generation fatty systems. // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 4, 89-95. DOI: 10.32434/0321-4095-2021-137-4-89-95 (Scopus)
 9. Optimization of parameters of fermentolysis of proteins in the composition of serum-protein concentrate / N. Tkachenko, L. Lanzhenko, D. Skripnichenko, N. Kuprina, A.Hanicheva / Food science and technology. – 2018. – Vol. 12, Issue 4, December. – P. 18-24. (Web of Science Core Collection)
 10. Kopiiko, A., Tkachenko, N., Mardar, M., & Honcharov, D. (2021). Modeling of fatty acid composition of combined food products. // Technology Audit and Production Reserves, 3/3(59), 27–33. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.235246 (фахове видання)
 11. Honcharov, D., Tkachenko, N., & Nikolaieva, V. (2021). Development of fermentation parameters of milk-fat mixtures in the production of sour cream product with phytosterols. // Technology Audit and Production Reserves, 4/3(60), 37–41. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.237443 (фахове видання)
 12. Ткаченко Н.А., Українцева Ю.С., Авершина А.С., Павленко О.Т. (2017). Термостатний спосіб виробництва – гарантія тривалого зберігання паст білкових дитячого харчування. // Вісник НТУ «ХПІ». № 32 (1254). С. 123–132. DOI: 10.20998/2413-4295.2017.32.20 (фахове видання)
 13. Ткаченко Н.А., Ізбаш Є.О., Копійко А.В., Рамазашвілі Г.Р. (2018). Нові комбіновані продукти з радіопротекторними властивостями і збалансованим хімічним складом для військовослужбовців: перспективи виробництва. // Наук. праці ОНАХТ, Вип. 81. Т.2. Одеса: ОНАХТ. С. 76–86. DOI https://doi.org/10. (фахове видання)
 14. Параметри отримання екстрактів Echinacea purpurea та Echinacea pallida для харчових та косметичних продуктів / Ткаченко Н.А. та ін. // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2018. Т. 29(68), № 2. С. 251-258. (фахове видання)
 15. Tkachenko N., Vikul S., Pambuk S. (2019). Modeling of probiotic gel shampoo recipes with vegetable extracts and marketing analysis of their market promotion. // Technology audit and production reserves. 4/3(48), Р. 4–11. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.180423 (фахове видання)
 16. Ткаченко Н.А., Вікуль С.І, Севастьянова О.В., Кручек О.А., Гончарук Я.А. (2018). Оптимізація складу тоніка з пробіотиками для сухої шкір. // Наук. праці ОНАХТ. Вип. 81. Т.2. Одеса: ОНАХТ. С. 104–118. DOI: https://doi.org/10.15673/swonaft.v81i2.909 (фахове видання)
 17. Tkachenko N., Vikul S., Sevastyanova E., Dets N., Honcharuk Ya. (2017). Substantiation of the composition of probiotic cosmetic products for the toning of oily skin. // Technology audit and production reserves. № 6/3(38). Р. 9–17. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119392 (фахове видання)
 18. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Ізбаш Є.О., Котляр Є.О., Ганічева А.Ю. (2017). Новітні інгредієнти для натуральної косметики на основі молочної сироватки. // Наук. праці ОНАХТ. Вип. 81. Т.2. Одеса: ОНАХТ. С.92–101. (фахове видання)

Патенти:

 1. Патент на винахід № 115812 Україна, МПК А23L 27/60 (2016.01), А23L 33/10 (2016.01), А23L 33/20 (2016.01) Спосіб виробництва низькокалорійного майонезу. Н.А. Ткаченко, Т.В. Маковська. – № а 2016 00080; заявл. 04.01.2016; опубл. 26.12.2017, Бюл. 24. – 8 с.
 2. Патент на корисну модель № 123830 Україна, МПК (2018.01) A23C 9/00, A23C 21/00 Композиція інгредієнтів для виробництва пробіотичного молочно-рисового йогуртового напою зі збалансованим хімічним складом. Н.А. Ткаченко, А.В. Копійко, О.П. Чагаровський, Є.О. Ізбаш. – № u 2018 09344; заяв. 25.09.2017; опубл. 12.03.2018, бюл. № 5. – 10 с.
 3. Патент на корисну модель № 123828 Україна, МПК (2018.01) A23C 9/00, A23C 21/00 Спосіб виробництва пробіотичного молочно-рисового йогуртового напою зі збалансованим хімічним складом. Н.А. Ткаченко, А.В. Копійко, О.П. Чагаровський, Є.О. Ізбаш. – u 2018 09342; заяв. 25.09.2017; опубл. 12.03.2018, бюл. № 5. – 10 с.
 4. Патент на корисну модель № 123829 Україна, МПК (2018.01) A23C 9/00, A23C 21/00 Композиція інгредієнтів для приготування комбінованого біфідовмісного йогуртового напою. Н.А. Ткаченко, Г.Р. Рамазашвілі, О.А. Кручек. – u 2018 09343; заяв. 25.09.2017; опубл. 12.03.2018, бюл. № 5. – 5 с.
 5. Патент на корисну модель № 124500 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032, А23С 19/06, А23С 19/068 Спосіб виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями. Н.А. Ткаченко, Д.М. Скрипніченко. – u 201711012; заяв. 10.11.2017; опубл. 10.04.2018, бюл. №7. – 7 с.
 6. Патент на корисну модель № 124501 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032, А23С 19/06, А23С 19/068. Спосіб виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями. Д.М. Скрипніченко, Н.А. Ткаченко. – u201711013; заяв. 10.11.2017; опубл. 10.04.2018, бюл. № 7. – 7 с.
 7. Патент на корисну модель № 127525 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032. Спосіб виробництва сиру кисломолочного зниженої енергоцінності з пробіотичними властивостями. Н.А. Ткаченко, С.О. Окуневська, Ю.В. Назаренко, Л.М. Кітченко. u 2018 01434; заяв. 14.02.2018; опубл. 10.08.2018, бюл. № 15. – 3 с.
 8. Патент на корисну модель № 127524 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032. Спосіб виробництва сиркового десерту зниженої енергоцінності. Н.А. Ткаченко, С.О. Окуневська, Ю.В. Назаренко, Л.М. Кітченко.– u 2018 01431; заяв. 14.02.2018; опубл. 10.08.2018, бюл. № 15. – 5 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій:

 1. Ткаченко Н. А., Антонюк Т. А., Гуляєва А. Ю. Інноваційна технологія білкового десерту для реабілітації військовослужбовців // Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 76-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції К.: НУБіП України, C. 223–225.
 2. Гуляєва А.Ю., Ткаченко Н.А. Інноваційна технологія переробки молока у комбіновані біфідо-десерти // Сучасні підходи гарантування безпечності та якості продуктів тваринництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців (Одеса, 06-07 грудня 2022 р.) / Одеський державний аграрний університет. Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури. Одеса, 2022. С. 181–184.
 3. Клименко О.Г., Ткаченко Н.А. Імуноферментний аналіз при дослідженні якості та безпечності молока та молочних продуктів // Сучасні підходи гарантування безпечності та якості продуктів тваринництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців (Одеса, 06-07 грудня 2022 р.) / Одеський державний аграрний університет. Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури. Одеса, 2022. С. 208–210.
 4. Ткаченко Н. А. Модульні міні-підприємства з виробництва ферментованих біфідо-продуктів для реабілітації військовослужбовців ЗСУ // Збірник тез доповідей 82 наукової конференції викладачів університету 26 – 29 квітня 2022 р. Одеса: ОНТУ, 2022. С. 101–104.
 5. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Клименко О.Г. сир сулугуні з фенугреком – перспективи виробництва в україні // Збірник тез доповідей 82 наукової конференції викладачів університету 26 – 29 квітня 2022 р. Одеса: ОНТУ, 2022. С. 107–109.
 6. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Подолян З.С. Математичне моделювання складу йогуртового десерту для харчування дівчат-спортсменів // Збірник тез доповідей 82 наукової конференції викладачів університету 26 – 29 квітня 2022 р. Одеса: ОНТУ, 2022. С. 104–106.
 7. Ткаченко Н.А.,Чагаровський О.П., Севастьянова О.В., Маковська Т.В. Інноваційні технології переробки молока у біфідовмісні питні напої // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2021 р. м. Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 146.
 8. Маковська Т.В., Севастьянова О.В., Ткаченко Н.А. Радіаційна обробка продукції тваринництва // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2021 р. м. Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 75.
 9. Севастьянова О.В., Ткаченко Н.А., Маковська Т.В. Біологія лактації залежно від фізіології та морфології організму тварин // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2021 р. м. Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 118.
 10. Ткаченко Н.А., Чагаровський О.П., Севастьянова О.В. Зміна хімічного складу молочної сировини при гідролізі молочного цукру для одержання десертів // Збірник тез доповідей 81-ї наукової конференції викладачів академії, Одеса, 27–30 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. Одеса : ОНАХТ, 2021. С. 81–83.
 11. Севастьянова О.В., Ткаченко Н.А., Маковська Т.В. Інноваційні технології переробки молока у продукти спеціального призначення // Збірник тез доповідей 81-ї наукової конференції викладачів академії, Одеса, 27–30 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. Одеса : ОНАХТ, 2021. С. 79–81.
 12. Ткаченко Н., Чагаровський О., Севастьянова О., Білінський О. Масло Шоколадне з синбіотиками – новий функціональний продукт // Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 15–16 квітня 2021 р. Київ: НУХТ. Ч.1. С. 308.
 13. Ткаченко Н., Чагаровський О., Казюк Г., Сіденко Г. Інноваційна технологія переробки молочної сироватки у біфідовмісні десерти // Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 15–16 квітня 2021 р. Київ: НУХТ. Ч.1. С. 309.
 14. Ткаченко Н., Копійко А. Обґрунтування терміну зберігання комбінованих десертів з радіопротекторними властивостями для військовослужбовців // Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 15–16 квітня 2021 р. Київ: НУХТ. Ч.1. С. 310.
 15. Ткаченко, Н.А. Використання борошна спельти у виробництві комбінованих харчових продуктів зі збалансованим хімічним складом / Н. А. Ткаченко, І.О. Климентьєва // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. Одеса, 2018. С. 107-109.

Доцент Скрипніченко Дмитро Михайлович

Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедри: «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва», “Генотипи ссавців у формуванні якості молока”, “Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза м’ясних і молочних продуктів”.

Наукові публікації в періодичних виданнях

 1. Optimization of parameters of fermentolysis of proteins in the composition of serum-protein concentrate / N. Tkachenko, L. Lanzhenko, D. Skripnichenko, N. Kuprina, A.Hanicheva / Food science and technology. 2018. Vol. 12, Issue 4, December. P. 18-24. (Web of Science)
 2. Скрипніченко Д.М. Обгрунтування раціональної концентрації кальцій хлориду в технології м’яких пробіотичних сирів / Скрипніченко Д.М., Дец Н.О., Ланженко Л.О. // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2018. Т. 29(68), № 2. С. 279-283.
 3. Дослідження способів отримання та сушіння харчового казеїну / Д. М. Скрипніченко [та ін.] // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Т. 30(69). № 2. С. 176-181.
 4. Скрипніченко Д.М. Розробка технології сироваткових напоїв спортивного призначення / Д.М. Скрипніченко, В.О. Казюк, О.М. Безземельний // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Т. 30(69). – № 4. – С. 122-127.
 5. Скрипніченко, Д., Дец, Н., Ланженко, Л. (2020). Обґрунтування вибору сировинних інгредієнтів при виробництві сиркового десерту з наповнювачами. Scientific Works, 84(2), 10-16. https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i84.1881

Тези наукових та науково-практичних конференцій:

 1. Сироватковий напій для здорового харчування / Л.О. Ланженко, Д.М. Скрипніченко, М.С. Сагієнко // Збірник матеріалів XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 4-6 жовтня 2018 р. – О.: ОНАХТ, 2018. – С. 129-130.
 2. Морозиво оздоровчого призначення / Н.О. Дец, Д.М. Скрипніченко, В.В. Кравчук // Збірник матеріалів XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 4-6 жовтня 2018 р. – О.: ОНАХТ, 2018. – С. 123-124.
 3. Оцінка якості туалетного мила з рослинними добавками / Д.М. Скрипнічено, Н.О. Дец, Л.О. Ланженко // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 11-13 квітня 2018р. – К.: КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – С. 227.
 4. Пряні трави для виробництва плавлених сирів / Л.О. Ланженко, Н.О., Дец, Д.М. Скрипніченко, С.І. Трибрат // 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів – «Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 23-24 квітня, 2018 р. – Київ: НУХТ. – С. 394.
 5. Стан, проблеми та перспективи розвитку тваринництва в Україні / Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 78 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 23-27 квітня 2018 р. – О.: ОНАХТ, 2018. – С. 100-101.
 6. Стан та перспективи розвитку кадрового потенціалу в закладах вищої освіти / Д.М. Скрипніченко, І.О. Климентьєва // Збірник тез доповідей 49 Методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти», 11-13 квітня 2018 р. – О.: ОНАХТ, 2018. – С. 155-157.
 7. The technology of receiving and drying of a food casein / Skrypnichenko D, Lanzhenko L. / International scientific conference Scientific development of new eastern Europe, Riga, – 2019, April 6. – Riga, 2019. – Р. 145-148. (Міжнародна конференція Scientific development of new eastern Europe, Riga, Latvia, April 6, 2019)
 8. Розробка технології сироваткового напою з підвищеною біологічною цінністю / Скрипніченко Д.М., Кручек О.А. // Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 16-19 квітня 2019 р. – О.: ОНАХТ, 2019. – С. 11.
 9. Розробка сироваткових напоїв для спортсменів з використанням ізоляту сироваткового білка / Скрипніченко Д.М., Дец Н.О., Кручек О.А., Ланженко Л.О. // Збірник тез доповідей 80 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 07-08 квітня 2020 р. – О.: ОНАХТ, 2020. – С. 105-107.
 10. Выбор молочного сырья для производства моцареллы / Л.А. Ланженко, Н.А. Дец, Д.М. Скрипниченко, Т.А. Загородняя, Р.Ц. Яросинская // Материалы ХІІІ Международной научно-технической конференции, Могилев, 23-24 апреля 2020 г. – Могилев, 2020 – С. 334-335.
 11. Застосування Smart-технологій у навчальному процесі / І.О. Климентьєва, Н.А. Ткаченко, Д.М. Скрипніченко, // Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти», 08-10 квітня 2020 р. – О.: ОНАХТ, 2020. – С. 255-257.
 12. Встановлення граничного терміну зберігання сиркового десерту з додаванням меду та волоських горіхів / Д.М. Скрипніченко, І.О. Климентьєва // Abstracts of 1st International scientific and practical conference «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 5-7 April 2020. – Stockholm, Sweden, 2020 – С. 261-267. (Отримання сертифікату про участь)
 13. Показники якості морозива діабетичного призначення / Скрипніченко Д.М., Чоботар Л.О. // Збірник матеріалів XІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 1-3 жовтня 2020 р. – О.: ОНАХТ, 2020. – С. 78-80.
 14. Вплив кормів та умов годування на вміст жиру в молоці корів / І.О. Климентьєва, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 27-30 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 91-93.
 15. Вплив генотипу і середовища на продуктивність молочної великої рогатої худоби / Д.М. Скрипніченко, Л.О. Ланженко, І.О. Климентьєва, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 27-30 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 83-84.
 16. Технологічна експертиза процесу гідролізу молока / Л.О. Ланженко, Н.О. Дец, Д.М. Скрипніченко, Р.Ц. Яросинська // Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 27-30 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 93-95.
 17. Особливості дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва» / Д.М. Скрипніченко, О.А. Кручек, І.О. Климентьєва, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу», 14-16 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 400-402. (Є сертифікат учасника конференції)
 18. Дистанційне навчання в екстремальних умовах/ І.О. Климентьєва, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу», 14-16 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 274-276.
 19. Системність та систематичність документування інформації – запорука відповідності стандартам менеджменту якості / О.А. Кручек, О.В. Аксюта, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу», 14-16 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 186-188.
 20. Стан, проблеми та перспективи розвитку великої рогатої худоби в Україні / Д.М. Скрипніченко, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції вчених, аспірантів і студентів, 22-23 квітня 2021 р. – К.: НУБіПУ, 2021. – С. 96-97.
 21. Стандартизація та безпека молока-сировини / Д.М. Скрипніченко, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів», 13-14 травня 2021 р. – Ж.: ПНУ, 2021. – С. 125-129. (Є сертифікат учасника конференції)
 22. Обгрунтування режимів термомеханічної обробки плавленого сиру, збагаченого рослинною сировиною / Н.О., Дец, Л.О. Ланженко, Д.М. Скрипніченко // 87 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів – «Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 15-16 квітня, 2021 р. – Київ: НУХТ. – С. 307.
 23. Скрипніченко Д.М. Особливості хімічного складу овечого молока для переробки на сири / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції», 20-21 травня 2021 р. – Д.: ДДАЕУ, 2021. – С. 128-130.
 24. Комбінований молочний продукт функціонального призначення / Скрипніченко Д.М., Вітязь В.А. // Збірник матеріалів XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 7-9 жовтня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 117-119.
 25. Дослідження процесів виготовлення ліпосом та ламелярної емульсії для anti-age косметичних засобів по догляду за шкірою обличчя / Н.О. Дец, Л.О. Ланженко, Д.М. Скрипніченко, Н.А. Сіренко // Збірник тез доповідей 82 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 26-29 квітня 2022 р. – О.: ОНАХТ, 2022. – С. 115-117.
 26. Особливості підготовки та внесення насіння чіа при виробництві сиру маскарпоне/ Д.М. Скрипніченко, Л.О. Ланженко, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 82 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 26-29 квітня 2022 р. – О.: ОНАХТ, 2022. – С. 99-101.
 27. Розвиток вищої освіти у воєнний час / Л.О. Ланженко, Н.О. Дец, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Удосконалення дистанційного контролю знань та навчальної документації», 13-15 квітня 2022 р. – О.: ОНАХТ, 2022. – С. 301-303. (Є сертифікат учасника конференції)
 28. Аналіз впливу кількості соматичних клітин у молоці-сировині при виробництві мʼякого сиру моцарелла / Д.М. Скрипніченко, О.Г. Клименко, Д.В. Федорчук // Збірник тез доповідей 76-ої науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 18-19 травня 2022 р. – К.: НУБіПУ, 2022. – С. 200-202.
 29. ВПЛИВ ЗООТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СКЛАД МОЛОКА-СИРОВИНИ / Ланженко Л. О., Дец Н. О., Скрипніченко Д. М., Чумаченко Д. С., Фомін І. П. // Збірник тез доповідей 76-ої науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 18-19 травня 2022 р. – К.: НУБіПУ, 2022. – С. 187-188.
 30. Переробка молочної сировиниу сироватковий продукт з пластичною консистенцією / О.Б. Чабанова, А.А. Трубнікова, Д.М. Скрипніченко // X International scientific and practical conference «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE», 25-27 May 2022. – Vancouver, 2022 – С. 309-313. (Отримання сертифікату про участь).
 31. ВПЛИВ МОЛОКА-СИРОВИНИ ВРХ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ М’ЯКОГО СИРУ «МОЦАРЕЛЛА» / студент СВО «Магістр» ф-ту ТтаВБ Скрипніченко Д.М., НУБіП, м. Київ, науковий керівник – к.с-г.н., доц. Антонюк Т.А // Збірник XVІІІ Всеукраїнської наукової ZOOM-конференції студентів з розділу «Харчові технології» та Наукової конференції здобувачів вищої освіти», 11-13 травня 2022 р. – О.: ОНТУ, 2022. – С.64-66.
 32. ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МʼЯКИХ СИРІВ З ПРОБІОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ / Скрипніченко Д.М., Скрипніченко С.К., Ткаченко Т.А. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Технології харчових продуктів і комбікормів»], (Одеса, 20-23 вересня 2022 р.) /Одеськ. нац. технол. ун-тет. – Одеса: ОНТУ, 2022. – с. 47-48.
 33. ВИРОБНИЦТВО Й ПЕРЕРОБКА МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ / Скрипніченко Д.М., Скрипніченко С.К., Федорчук Д.В. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців: «Сучасні підходи гарантування безпечності та якості продуктів тваринництва», 06-07 грудня 2022 р. – О.: ОДАУ, 2022. – С. 81-84.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 124500 «Спосіб виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями»; зареєстровано в ДРПУ 10.04.2018р. Автори: Ткаченко Н.А., Скрипніченко Д.М. №124500 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032, А23С 19/06, А23С 19/068, власники Одес. нац. акад. харч. Технологій, Скрипніченко Д.М. – № u201711012; заяв. 10.11.2017; опубл. 10.04.2018, бюл. №7.
 1. Патент на корисну модель № 124501 «Спосіб виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями»; зареєстровано в ДРПУ 10.04.2018р. Автори: Ткаченко Н.А., Скрипніченко Д.М. № 124501 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032, А23С 19/06, А23С 19/068, власники Одес. нац. акад. харч. Технологій, Скрипніченко Д.М. – № u201711013; заяв. 10.11.2017; опубл. 10.04.2018, бюл. №7.
  Навчальний посібник Ткаченко Н.А., Ланженко Л.О., Дец Н.О., Севастьянова О.В., Скрипніченко Д.М. Технологічні аспекти виробництва косметичних емульсій і кремів: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 151 с. URL: http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Технологічні-аспекти-виробнитцва-косметичних-емульсій-і-кремів.pdf (дата звернення: 10.11.2018 р.). (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)

Доцент Кручек Оксана Анатоліївна

Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедри: «Мікробіологія галузі», «Безпечність у виробництві та переробці молока»

Підручники

1. Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза молока: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Н.А. Ткаченко, О.П. Чагаровський, Н.О. Дец, Л.О. Ланженко, О.А. Кручек (за загальною редакцією Н.А. Ткаченко). – Рівне: «Овід», 2018. – 235 с. (власний внесок – 20%).
2. Ткаченко Н.А., Дец Н.О., Ланженко Л.О., Кручек О.А., Севастьянова О.В. Косметичні продукти: асортимент, компоненти, технології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 231 с. URL: http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Косметичні-продукти-асортимент-компоненти-технології.pdf (дата звернення: 10.11.2018 р.) (власний внесок – 20 %) (рекомендований Вченою радою ОНАХТ).

Публікації у періодичних наукових виданнях
 1. DEVELOPMENT OF NEW FOOD PRODUCTS BASED ON THE KANO’S THEORY OF ATTRACTIVE QUALITY Maryna Mardar, Dmytro Zhygunov, Larisa Agunova, Oksana Kruchek JCR. 2020; 7(19): 5057-5064.
 2. TECHNOLOGY OF A COSMETIC LOTION BASED ON HYDROALCOHOLIC EXTRACT FROM CRUSHED GRAPE SEEDS / Ye. Kotliar, S. Vikul, E. Sevastyanova, N. Dets, O. Kruchek // Наукові праці Національного університету харчових технологій № 5, Т. 26. – Київ НУХТ., 2020. – С. 156-169.
 3. Ланженко Л. О., Дец Н. О., Кручек О. А., Ізбаш Є. О. Вибір жирових і рослинних компонентів для виробництва комбінованого морозива // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 1 (105). С. 87-93.
 4. Аналіз безпечності косметичних засобів шляхом біотестування / Л. О. Ланженко, Н. О. Дец, О. А. Кручек, А. А. Іващенко, А. О. Кладницька // Dynamics of the development of world science : abstr. of V Intern. Scientific and Practical Conf., Vancouver (Canada), 22–24 Jan. 2020. – Vancouver, 2020. – Р. 674–678.
 5. Ткаченко, Н. А., Вікуль, С. І., Севастьянова, О. В., Кручек, О. А., & Гончарук, Я. А. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ТОНІКА З ПРОБІОТИКАМИ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ. Scientific Works, 81(2).
 6. Дец, Н. О., Ланженко, Л. О., Кручек, О. А., Дюдіна, І. А., & Скрипніченко, Д. М. (2018). ЕКСТРАКТИ FRUCTUS ROSAE ЯК ФІТОСИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ. Scientific Works, 81(2).
Патенти та свідоцтва
 1. Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 97638 від 21.05.2020 Книга «Мікробіологія харчових виробництв».
 2. Патент України № 135626 «Композиція інгредієнтів для виробництва кисломолочного сиру для дітей віком від одного до трьох років», автори Кручек О.А. та ін., опубл. 10.07.2019, бюл.№ 13.
 3. Патент 123829 «Композиція інгредієнтів для приготування комбінованого біфідовмісного йогуртового напою» автори Кручек О.А. та ін., опубл.12.03.2018, бюл.№ 5 .
 4. Патент 124363 «Спосіб виробництва біфідовмісного йогуртового напою зі спельтою» автори Кручек О.А. та ін., опубл. 10.04.2018, бюл.№ 7.
Апробаційні та науково-популярні
 1. Мікробіологічний моніторинг – запорука отримання якісних та безпечних молочних продуктів для дитячого харчування/ Левчук І.В., Соловей І.М., Кручек О.А., Шеманська Є.І. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції «ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ВІД ДИТИНСТВА ДО ДОВГОЛІТТЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 24 листопада 2022 р. К.: НУХТ, 2022. 88 с. С.87-88.
 2. Кручек О. А. Шляхи зменшення кількості соматичних клітин при отриманні молока-сировини / О. А. Кручек, Н. О. Дец // Збірник тез доповідей 81-ї наукової конференції викладачів академії, Одеса, 27–30 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 95–97.
 3. Особливості дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва» / Д. М. Скрипніченко, О. А. Кручек, І. О. Климентьєва, С. К. Скрипніченко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 400–402.
 4. Дослідження впливу антиоксидантів зеленої кави на окислювальні процеси в спредах / Н. О. Дец, Л. О. Ланженко, О. А. Кручек, О. Г. Клименко // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 115–116.
 5. Розробка сироваткових напоїв для спортсменів з використанням ізоляту сироваткового білка / Д. М. Скрипніченко, Н. О. Дец, О. А. Кручек, Л. О. Ланженко // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 105–107.
 6. Скрипніченко Д. М. Розробка технології сироваткового напою з підвищеною біологічною цінністю / Д. М. Скрипніченко, О. А. Кручек // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 102–104ю
 7. Ланженко Л. О. Плавлений сир з підвищеною біологічною цінністю / Л. О. Ланженко, Н. О. Дец, О. А. Кручек // Технології харчових продуктів і комбікормів : зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–29 верес. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 45–46.

Доцент Чабанова Оксана Борисівна

Розробки по дисципліні «Комплексна переробка вторинної молочної сировини:

Нормативна документація:

Концентрати білкові молочні безлактозні рідкі. ТУ У 15.5-36759161-008:2019. Технічні умови

Концентрати білкові молочні безлактозні рідкі. ТІ до ТУ У 15.5-36759161-008:2019.

Концентрати білкові молочні безлактозні сухі. ТУ У 15.5-36759161-009:2019. Технічні умови

Концентрати білкові молочні безлактозні сухі. ТІ до ТУ У 15.5-36759161-009:2019.

Проєкт нормативної документації:

Морозиво молочне низьколактозне синбіотичне йогуртове. Технічні умови.

Морозиво молочне низьколактозне синбіотичне йогуртове. Технологічна інструкція.

Науково обґрунтовані технології виробництва високоякісних та безпечних безлактозних та низьколактозних молочних продуктів, зокрема:

 • Технологія рідких безлактозних білково-ліпідних концентратів маслянки
 • Технологія сухих безлактозних білково-ліпідних концентратів маслянки
 • Технологія синбіотичного йогуртового низьколактозного морозива,
 • Технології безлактозних кисломолочних білкових паст
 • Технологія безлактозних молочних збивних десертів.
ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ:
 1. Analysis of a new diafiltration method of cleaning buttermilk from lactose with mineral composition preserved [Теxt] / S. Bondar, A. Trubnikova, O. Chabanova, T. Sharahmatova // Харчова наука та технологія. – 2018. – Т. 12. – №. C. 90-98. DOI:http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i1.83
 2. Розробка технології низьколактозного морозива на основі безлактозного концентрату маслянки /А.А. Трубнікова, О.Б. Чабанова, Т.Є. Шарахматова, С.М. Бондар, Є.М. Савчак //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. – 2018. – №. 45 (1321). – С. 214-227.
 3. Одержання сухого безлактозного білково-ліпідного концентрату маслянки / А.А. Трубнікова, О.Б. Чабанова, С.М. Бондар, Т.Є. Шарахматова, //Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ», 2019, №. 1, С. 86–99. doi: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.01.10
 4. Дослідження мембранного процесу видалення лактози з концентрату маслянки / С.М. Бондар, А.А. Трубнікова, О.Б. Чабанова // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. – 2018. – Т. 20. – №. 85. – С. 62-69.
 5. Повышение эффективности газообмена при аэробной обработке нанофильтрационных продуктов из пахты / С.Н. Бондарь, А.А. Трубникова, О.Б. Чабанова // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2018. – Том 29 (68). – Ч. 3. – № 1. – С.30-36.
 6. Grounding and Development of Low-Lactose Biologically Active Milk Ice Cream Formula /A. Trubnikova, O. Chabanova, T. Sharahmatova, S. Bondar, S. Vikul // Path of Science: International Electronic Scientific. Traektoriâ Nauki= Path of Science. 2018. Vol. 4, No 9. P. 3001-3021. DOI 22178/pos.38-7http://pathofscience.org/index.php/ ps/article/view/544
 7. Математичне моделювання оптимізованої рецептури низьколактозного синбіотичного йогуртового морозива / Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Бондар С.М., Шарахматова Т.Є., Недобійчук Т.В. //Науковий журнал «Тваринництво та технології харчових продуктів», 2020, том 11, №2, с.73-82. Http://dx.doi.org/10.31548/animal2020.02.083
 8. Котляр, Є., Топчій, О., Чабанова, О., Левчук, І., & Паламарчук, А. (2021). Дослідження якісних показників м’ясних паштетів, збалансованих за жирнокислотним та вітамінним складом. Scientific Works, 2(85), 68-76. https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i85.2174
 9. Бондар С.М., Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є., Недобійчук Т.В. Застосування нанофільтрації для регулювання властивостей вторинних продуктів переробки тваринної сировини //Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2021. – Вип. 4. – С.66-77. DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)
 10. Analysis of the pectin extraction process at recycling of secondary material resources / Oksana Chabanova, Sergii Bondar, Yevhenii Kotliar, Tatiana Nedobiychuk, Yakiv Verkhivker // Technology audit and production reserves — № 3/3(59), 2021, рр. 34-39. DOI: 10.15587/2706-5448.2021.23527
 11. Analysis of a new diafiltration method of cleaning buttermilk from lactose with mineral composition preserved [Теxt] / S. Bondar, A. Trubnikova, O. Chabanova, T. Sharahmatova // Харчова наука та технологія. – 2018. – Т. 12. – №. 1. C. 90-98. DOI:http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i1.839
 12. «Кореляційно-регресійний аналіз рецептурних складових низьколактозного морозива» / Н.П. Худенко, А.А. Трубнікова, О.Б. Чабанова, С.М. Бондар, Т.Є. Шарахматова // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2019. – Том 30 (69). – № 3. – С. 117-125.
ПАТЕНТИ:
 1. Патент України № 135282 на корисну модель “Спосіб виробництва низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 25.06.19, бюл. № 12/2019.
 2. Патент України № 135571 на корисну модель “Установка для безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.07.19, бюл. № 13/2019.
 3. Патент України № 135572 на корисну модель “Спосіб виробництва м’якого низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін, опубл. 10.07.19, бюл. № 13/2019.
 4. Патент України № 132761 на корисну модель “Суміш для виробництва молочного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 11.03.19, бюл. № 5/2019.
 5. Патент України № 128530 на корисну модель “Композиція інгредієнтів для приготування напою на основі молочної сироватки”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 25.09.18, бюл. № 18.
 6. Патент України № 137106 на корисну модель “Спосіб безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.10.19, бюл. № 19/2019.
 7. Патент України №121171 на винахід “Спосіб безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату та установка для його здійснення”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.04.20, бюл. № 7/2020.
 8. Патент України № 123281 на винахід “Спосіб виробництва м’якого низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10.
 9. Патент України № 123328 на винахід “Спосіб виробництва низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 17.03.2021, Бюл. № 11.
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:
 1. Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності/ Під загальн. ред. ак. НАН України Андронаті С.А– Одеса, вип. ХVІІІ 2020 р., 261 с. (С.185)
 2. Проблематика забезпечення питною водою підприємств харчової промисловості / Бондар С.М., Чабанова О.Б., Трубнікова А.А. //Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики та екології» (29–30 вересня 2020), ОНАХТ, 2020. С. 238-240.
 3. Технологічні аспекти видалення лактози з маслянки / Бондар С.М., Чабанова О.Б., Трубнікова А.А. // The 3rd International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 1-3, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. Pp. 260-266.
 4. Розробка ефективного методу утилізації вторинних матеріальних ресурсів переробки молока та фруктів / Сергій Бондар, Оксана Чабанова, Анастасія Трубнікова // I International Scientific and Practical Conference «Problemas y perspectivas de la aplicaci?n de la investigaci?n cient?fica innovadora» (11 de junio de 2021). Panam?, PAN. Pp. 100-101. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.28
 5. Ресурсоощадна технологічна схема переробки вторинної молочної сировини /Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Бондар С.М., Шарахматова Т.Є. // Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії. ОНАХТ (27 – 30 квітня 2021). Одеса 2021. С. 85-87.
 6. Застосування мембранної технології у переробці вторинної молочної сировини /Чабанова О.Б., Бондар С.М., Трубнікова А.А., Котляр Є.О. // Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії. ОНАХТ (27 – 30 квітня 2021). Одеса 2021. С. 97-99.
 7. Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є. Одержання сухого безлактозного білково-ліпідного концентрату маслянки //Збірник тез доповідей 79 наукової конференції викладачів академії. – ОНАХТ. – 2019. – С.105-107.
 8. Самостійна робота студента – важлива складова навчального процесу / Шарахматова Т.Є., Чабанова О.Б., Кручек О.А., Котляр Є.О. // Зб. тез доп. 49-ої наук.-метод. конф. «Забезпечення якості вищої освіти», Одеса, 11-13 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б.В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 98-99.
 9. Трубнікова, А.А. Обгрунтування та розробка рецептур безлактозного молочного збивного десерту / А.А. Трубнікова, О.Б. Чабанова, Т.Е. Шарахматова // Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі». – 19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін, Польща
 10. Діафільтраційне очищення ультрафільтраційного концентрату маслянки від лактози /Бондар С.М., Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є. // Зб. тез доп. 78 наук. конф. викладачів академії, (Одеса, 23–27 квіт. 2018 р.), Одес. нац. акад. харч. технологій; Одеса, 2018, С. 101–103.
 11. Дослідження способу виробництва білкових концентратів з соняшникових шротів /Бондар С.М., Чабанова О.Б., Трубнікова А.А. // Зб. тез доп. 80 наук. конф. викладачів академії, (Одеса, 7–8 травня. 2020 р.), Одес. нац. акад. харч. технологій; Одеса, 2020, С. 114–115.
 12. Розробка технології безлактозних кисломолочних білкових паст /Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є., Ізбаш Є.О. // Зб. тез доп. 80 наук. конф. викладачів академії, (Одеса, 7–8 травня. 2020 р.), Одес. нац. акад. харч. технологій; Одеса, 2020, С. 116–118.
 13. Розробка технології пектинвмісного сухого продукту з кори дерев хвойних порід / Чабанова О.Б., Ткаченко Н.А., Білобров С.В. // The Xth International scientific and practical conference «MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE» (March30-31,2020). San Francisco, USA 2020. – С.506-509.
 14. Investigation of the process of ozonation of municipal urban sewage that has undergone biological treatment /Bondar S.,Chabanova O.,Trubnikova A. // The XI th International scientific and practical conference « THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 April 2020) Melbourne, Australia.2020. – Pр. – 19-21.
 15. Розробка технології безлактозного молочного десерту / Трубнікова А. А., Чабанова О. Б., Шарахматова Т. Є. //The 3 rd International scientific and practical conference “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS” (February 17-18, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. – C.124-127.
 16. Research of the ozonation process of biologically pure municipal wastewater / S. Bondar, O. Shevchenko, O. Chabanova, A. Trubnikova, I. Kuznetsova // Всеукраїнська науково-технічна конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ» (29–30 вересня 2020) ОНАХТ, 2020. – С. 238-241.
 17. Мембранні технології задля екологізаціїолійножирової промисловості /Бондар С.М., Чабанова О.Б., Трубнікова А.А. // PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT. Abstracts of the III International scientific and practical conference (22-24 november 2020) . SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020.
 18. Історія розвитку бджільництва в Україні /Котляр Є.О., Ясько В.М., Чабанова О.Б. // Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії. ОНАХТ (27 – 30 квітня 2021). Одеса 2021. С. 87-89.
 19. Географія бджільництва у світі /Котляр Є.О., Ясько В.М., Чабанова О.Б. // Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії. ОНАХТ (27 – 30 квітня 2021). Одеса 2021. С. 89-91.
 20. Визначення показників якості та безпеки вторинних матеріальних ресурсів в олійно-жировій галузі /Недобійчук Т.В., Трубнікова А.В., Чабанова О.Б // Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії. ОНАХТ (27 – 30 квітня 2021). Одеса 2021. С. 254-255.
 21. Чабанова О.Б., Трубнікова А.А., Скрипніченко Д.М. Переробка молочної сировини у сироватковий продукт з пластичною консистенцією // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 309-313. URL: https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovationsand-prospects-of-world-science-25-27-maya-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/.
 22. Баліна І.С., Чабанова О.Б., Ткаченко Н.А. Розробка системи контролю якості та безпечності процесу виробництва сироваткового напою на ТОВ «Гомолзавод №1» //Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості [Електронний ресурс] : зб. матеріалів 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2021 р. / ред. кол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – C. 15-17. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55177.
 23. Пилипенко Л.М., Труфкаті Л.В., Чабанова О.Б. Сучасні методи прискореного санітарно-гігієнічного контролю харчових та біотехнологічних підприємств // 82 наукова конференція викладачів університету 26 – 29 квітня 2022 р. – С.61-63.
  Підручники та навчальні посібники:

  Ткаченко Н.А., Севастьянова О.В., Чабанова О.Б., Ізбаш Є.О., Т.В.Маковська, І.О.Климентьєва. Основи хімії активних компонентів у виробництві косметичних продуктів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 220 с. http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Основи-хімії-активних-компонентів-у-виробництві-косметичних-продуктів.pdf (дата звернення: 11.11.2018 р.) (рекомендований Вченою радою ОНАХТ)