СТУДЕНТУ

Шкала оцінювання:

Оцінка ECTS

Оцінка ОНАХТ

ВИЗНАЧЕННЯ

А

88-100

ВІДМІННО

В

81-87

ДУЖЕ ДОБРЕ

С

74-80

ДОБРЕ

D

68-73

ЗАДОВІЛЬНО

Е

60-67

ЗАДОВІЛЬНО

40-59

НЕЗАДОВІЛЬНО

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

№ пари

Початок – кінець
навчання

Тривалість
перерви, хв

I

8.00 – 9.20

10

II

9.30 – 10.50

40

Велика перерва

10.50 – 11.30

III

11.30 – 12.50

10

IV

13.00 – 14.20

10

V

14.30 – 15.50

10

VI

16.00 – 17.20