Власні розробки за дисциплінами

Власні розробки за дисциплінами кафедри

Доцент Кручек Оксана Анатоліївна

Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедри: «Мікробіологія галузі», «Безпечність у виробництві та переробці молока»
Підручники
1. Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза молока: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Н.А. Ткаченко, О.П. Чагаровський, Н.О. Дец, Л.О. Ланженко, О.А. Кручек (за загальною редакцією Н.А. Ткаченко). – Рівне: «Овід», 2017. – 250 с. (власний внесок – 20%).
2. Ткаченко Н.А., Дец Н.О., Ланженко Л.О., Кручек О.А., Севастьянова О.В. Косметичні продукти: асортимент, компоненти, технології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: ОНАХТ, 2018. 231 с. URL: http://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Косметичні-продукти-асортимент-компоненти-технології.pdf (дата звернення: 10.11.2018 р.) (власний внесок – 20 %) (рекомендований Вченою радою ОНАХТ).
Публікації у періодичних наукових виданнях
1. TECHNOLOGY OF A COSMETIC LOTION BASED ON HYDROALCOHOLIC EXTRACT FROM CRUSHED GRAPE SEEDS / Ye. Kotliar, S. Vikul, E.Sevastyanova, N. Dets, O. Kruchek // Наукові праці Національного університету харчових технологій № 5, Т. 26. – Київ НУХТ., 2020. – С. 156—169.
2. Ланженко Л. О., Дец Н. О., Кручек О. А., Ізбаш Є. О. Вибір жирових і рослинних компонентів для виробництва комбінованого морозива // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2020. Вип. 1 (105). С. 87-93. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-11.
3. Аналіз безпечності косметичних засобів шляхом біотестування / Л. О. Ланженко, Н. О. Дец, О. А. Кручек, А. А. Іващенко, А. О. Кладницька //Dynamics of the development of world science : abstr. of V Intern. Scientific and Practical Conf., Vancouver (Canada), 22–24 Jan. 2020. – Vancouver, 2020. – Р.
674–678 : fig. – Ref.: 5 tit.

4. Ткаченко, Н. А., Вікуль, С. І., Севастьянова, О. В., Кручек, О. А., & Гончарук, Я. А. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ТОНІКА З ПРОБІОТИКАМИ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ. Scientific Works, 81(2).
5. Дец, Н. О., Ланженко, Л. О., Кручек, О. А., Дюдіна, І. А., & Скрипніченко, Д.М. (2018). ЕКСТРАКТИ FRUCTUS ROSAE ЯК ФІТОСИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ. Scientific Works, 81(2).

6. DEVELOPMENT OF NEW FOOD PRODUCTS BASED ON THE KANO'S THEORY OF ATTRACTIVE QUALITY Maryna Mardar, Dmytro Zhygunov, Larisa Agunova, Oksana Kruchek JCR. 2020; 7(19): 5057-5064.
7. Innovative solutions in biotechnologies of combined yogurt drinks with balanced chemical contents [Text] / N.А. Tkachenko, O.A. Kruchek, A.V. Kopiyko, G.R. Ramazashvili // Food Science and Technology.– 2017. – № 3. – Р. 42–52.

Доцент Скрипніченко Дмитро Михайлович

Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедри: «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва», “Генотипи ссавців у формуванні якості молока”, “Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза м’ясних і молочних продуктів”.

Публікації за дисциплінами:

 1. Стан, проблеми та перспективи розвитку тваринництва в Україні / Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 78 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 23-27 квітня 2018 р. – О.: ОНАХТ, 2018. – С. 100-101.
 2. Параметри отримання екстрактів Echinacea purpurea та Echinacea pallida для харчових та косметичних продуктів / Н.А. Ткаченко, Н.О. Дец, С.І. Вікуль, Л.О. Ланженко, Д.М. Скрипніченко// Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29(68). – № 2. – С. 251-258. (особистих – 1 стор.)
 3. Скрипніченко Д.М. Обгрунтування раціональної концентрації кальцій хлориду в технології м’яких пробіотичних сирів / Д.М. Скрипніченко, Н.О. Дец, Л.О. Ланженко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29(68), № 2. – С. 279-283. (особистих – 2 стор.)
 4. Optimization of parameters of fermentolysis of proteins in the composition of serum-protein concentrate / N. Tkachenko, L. Lanzhenko, D. Skripnichenko, N. Kuprina, A.Hanicheva / Food science and technology. – 2018. – Vol. 12, Issue 4, December. – P. 18-24.
 5. Дослідження способів отримання та сушіння харчового казеїну/ Д.М. Скрипніченко, Є.О. Котляр, Д.В. Галкіна, М.О. Панфілов, С.Ю. Куделько // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Т. 30(69). – № 2. – С. 176-181.
 6. Розробка технології сироваткових напоїв спортивного призначення / Д.М. Скрипніченко, В.О. Казюк, О.М. Безземельний // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Т. 30(69). – № 4. – С. 122-127.
 7. Встановлення граничного терміну зберігання сиркового десерту з додаванням меду та волоських горіхів / Д.М. Скрипніченко, І.О. Климентьєва // Abstracts of 1st International scientific and practical conference «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 5-7 April 2020. – Stockholm, Sweden, 2020 – С. 261-267.
 8. Скрипніченко Д.М., Дец Н.О., Ланженко Л.О. Обґрунтування вибору сировинних інгредієнтів при виробництві сиркового десерту з наповнювачами // Наук. пр. / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2020. Т. 84, вип. 2. С. 10 – 16.

 9. Вплив кормів та умов годування на вміст жиру в молоці корів / І.О. Климентьєва, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 27-30 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 91-93.
 10. Вплив генотипу і середовища на продуктивність молочної великої рогатої худоби / Д.М. Скрипніченко, Л.О. Ланженко, І.О. Климентьєва, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 27-30 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 83-84.
 11. Технологічна експертиза процесу гідролізу молока / Л.О. Ланженко, Н.О. Дец, Д.М. Скрипніченко, Р.Ц. Яросинська // Збірник тез доповідей 81 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 27-30 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 93-95.
 12. Особливості дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва» / Д.М. Скрипніченко, О.А. Кручек, І.О. Климентьєва, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу», 14-16 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 400-402.
 13. Системність та систематичність документування інформації – запорука відповідності стандартам менеджменту якості / О.А. Кручек, О.В. Аксюта, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу», 14-16 квітня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 186-188.
 14. Стан, проблеми та перспективи розвитку великої рогатої худоби в Україні / Д.М. Скрипніченко, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції вчених, аспірантів і студентів, 22-23 квітня 2021 р. – К.: НУБіПУ, – С. 96-97.
 15. Стандартизація та безпека молока-сировини / Д.М. Скрипніченко, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів», 13-14 травня 2021 р. – Ж.: ПНУ, – С. 125-129. (Є сертифікат учасника конференції)
 16. Обгрунтування режимів термомеханічної обробки плавленого сиру, збагаченого рослинною сировиною / Н.О., Дец, Л.О. Ланженко, Д.М. Скрипніченко // 87 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів – «Наукові здобутки молоді– вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 15-16 квітня, 2021 р. – Київ: НУХТ. – С. 307.
 17. Скрипніченко Д.М. Особливості хімічного складу овечого молока для переробки на сири / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції», 20-21 травня 2021 р. – Д.: ДДАЕУ, 2021. – С. 128-130.
 18. Комбінований молочний продукт функціонального призначення / Скрипніченко Д.М., Вітязь В.А. // Збірник матеріалів XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 7-9 жовтня 2021 р. – О.: ОНАХТ, 2021. – С. 117-119.
 19. Особливості підготовки та внесення насіння чіа при виробництві сиру маскарпоне/ Д.М. Скрипніченко, Л.О. Ланженко, С.К. Скрипніченко // Збірник тез доповідей 82 Наукової конференції науково-педагогічного складу академії», 26-29 квітня 2022 р. – О.: ОНАХТ, 2022. – С. 99-101.
 20. Розвиток вищої освіти у воєнний час / Л.О. Ланженко, Н.О. Дец, Д.М. Скрипніченко // Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення якості вищої освіти: Удосконалення дистанційного контролю знань та навчальної документації», 13-15 квітня 2022 р. – О.: ОНАХТ, 2022. – С. 301-303.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 124500 «Спосіб виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями»; зареєстровано в ДРПУ 10.04.2018р. Автори: Ткаченко Н.А., Скрипніченко Д.М. №124500 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032, А23С 19/06, А23С 19/068, власники Одес. нац. акад. харч. Технологій, Скрипніченко Д.М. – № u201711012; заяв. 10.11.2017; опубл. 10.04.2018, бюл. №7.
 1. Патент на корисну модель № 124501 «Спосіб виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями»; зареєстровано в ДРПУ 10.04.2018р. Автори: Ткаченко Н.А., Скрипніченко Д.М. № 124501 Україна, МПК (2006.01) А23С 19/032, А23С 19/06, А23С 19/068, власники Одес. нац. акад. харч. Технологій, Скрипніченко Д.М. – № u201711013; заяв. 10.11.2017; опубл. 10.04.2018, бюл. №7.
  Навчальний посібник Технологічні аспекти виробництва косметичних емульсій і кремів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Н.А. Ткаченко, Н.О. Дец, О.В. Севастьянова, Л.О. Ланженко, Д.М. Скрипніченко. – Рівне: «Овід», 2018. – 193 с. (власний внесок – 20%), (навчальний посібник, рекомендований Вченою радою ОНАХТ).

Доцент Чабанова Оксана Борисівна

Розробки по дисципліні «Комплексна переробка вторинної молочної сировини:

Нормативна документація:

Концентрати білкові молочні безлактозні рідкі. ТУ У 15.5-36759161-008:2019. Технічні умови

Концентрати білкові молочні безлактозні рідкі. ТІ до ТУ У 15.5-36759161-008:2019.

Концентрати білкові молочні безлактозні сухі. ТУ У 15.5-36759161-009:2019. Технічні умови

Концентрати білкові молочні безлактозні сухі. ТІ до ТУ У 15.5-36759161-009:2019.

Проєкт нормативної документації:

Морозиво молочне низьколактозне синбіотичне йогуртове. Технічні умови.

Морозиво молочне низьколактозне синбіотичне йогуртове. Технологічна інструкція.

Науково обґрунтовані технології виробництва високоякісних та безпечних безлактозних та низьколактозних молочних продуктів, зокрема:

 • Технологія рідких безлактозних білково-ліпідних концентратів маслянки
 • Технологія сухих безлактозних білково-ліпідних концентратів маслянки
 • Технологія синбіотичного йогуртового низьколактозного морозива,
 • Технології безлактозних кисломолочних білкових паст
 • Технологія безлактозних молочних збивних десертів.

Патенти:

 1. Патент України № 135282 на корисну модель “Спосіб виробництва низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 25.06.19, бюл. № 12/2019.
 2. Патент України № 135571 на корисну модель “Установка для безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.07.19, бюл. № 13/2019.
 3. Патент України № 135572 на корисну модель “Спосіб виробництва м’якого низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін, опубл. 10.07.19, бюл. № 13/2019.
 4. Патент України № 132761 на корисну модель “Суміш для виробництва молочного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 11.03.19, бюл. № 5/2019.
 5. Патент України № 128530 на корисну модель “Композиція інгредієнтів для приготування напою на основі молочної сироватки”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 25.09.18, бюл. № 18.
 6. Патент України № 137106 на корисну модель “Спосіб безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.10.19, бюл. № 19/2019.
 7. Патент України №121171 на винахід “Спосіб безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату та установка для його здійснення”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.04.20, бюл. № 7/2020.
 8. Патент України № 123281 на винахід “Спосіб виробництва м’якого низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10.
 9. Патент України № 123328 на винахід “Спосіб виробництва низьколактозного морозива”, автори Чабанова О.Б. та ін., опубл. 17.03.2021, Бюл. № 11.