Завідувач кафедрою

Завідувач випусковою кафедрою «Технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси» – канд. техн. наук, доцент Дмитро Михайлович Скрипніченко. Очолив кафедру з 01 лютого 2023 року.

У 2009 році Скрипніченко Дмитро Михайлович закінчив Одеську національну академію харчових технологій з дипломом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока».

З 2009 по 2010 р. – працював майстром дільниці виготовлення сирів на Білоцерківському молочному комбінаті – найсучаснішому підприємстві України.

В 2011 році вступив до аспірантури на кафедру технології молока і сушіння харчових продуктів і працював на цій же кафедрі на посаді асистента.

З 2013 року і дотепер є членом Вченої ради Одеського національного технологічного університету та членом Ректорату ОНТУ.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Одеської національної академії харчових технологій МОН України, м. Одеса (науковий керівник проф., д.т.н., Ткаченко Н.А.). В лютому 2017 р. Скрипніченку Д.М. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів».

З 2017 року Скрипніченко Д.М. обраний на посаду старшого викладача кафедри технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів.

В 2018 році Дмитро Михайлович обраний на посаду доцента кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики.

В 2019 році – Скрипніченку Д.М. присвоєно вчене звання доцента.

В 2022 році отримав другу вищу освіту в Національному університеті біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 204 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Дмитро Михайлович Скрипніченко на високому науковому і методичному рівні проводить усі види навчального навантаження. Бере активну участь у методичній роботі кафедри та університету. Проводить лекції, лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: «Технології харчових виробництв», розділи: «Технології молока і молочних продуктів», «Технології жирів і жирозамінників», «Технологія молочних і молоковмісних продуктів», «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва», “Генотипи ссавців у формуванні якості молока”, “Основи фахової діяльності у тваринництві”, «Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза мʼясних і молочних продуктів», здійснює керівництво практикою, науково-дослідною роботою, курсовими та дипломними проектами.

Д.М. Скрипніченко систематично бере участь у роботі наукових і науково-методичних конференцій викладачів університету, успішно співпрацює зі студентами та проводить кураторську роботу.

Дмитро Михайлович займається науковими дослідженнями з розвитку інноваційних технологій молочних продуктів, а саме розробки технологій молочних білкових продуктів. Є автором 92 публікацій, з них 68 наукового та 24 навчально-методичного характеру, у тому числі 13 наукових праць опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. У співавторстві було опубліковано навчальний посібник: «Технологічні аспекти виробництва косметичних емульсій і кремів». Є автором декількох патентів.

Скрипніченко Д.М. постійно займається самоосвітою, працює над підвищенням педагогічної майстерності, добре володіє ефективними методами і прийомами навчання і виховання студентів.

З 2014 по 2022 рр. – підвищував кваліфікацію:

  • Стажування без відриву від виробництва ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», 2014 р. Тема: «Промислова апробація на ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» технології м’якого сиру з пробіотичними властивостями», акт впровадження.

  • у “Вищій школі педагогічної майстерності” ОНАХТ (01.10.2016 р. – 30.06.2018 р., 01.10.2018р. – 30.06.2019р. м. Одеса).

  • на ТОВ “Слобожанський миловар” (01.02.18-30.03.2018р., с. Подвірки, Харківська обл.);

  • в Консалтинговому центрі Науково-дослідного інституту ОНАХТ за програмою «Сенсорний аналіз харчових продуктів» (30.05 по 14.06.2018 р., м. Одеса);

  • на СТОВ «Агрофірма Петродолинське» (07.09.2020 по 24.12.2020р., с. Петродолинське, Одеська область);

  • на ТОВ «Гормолзавод №1» (01.03.2021-30.06.2021, 01.09.2021-31.10.2021р., м. Одеса);

  • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників Україна – Польща (06.11.2021 по 03.12.2021р., дистанційно).

Скрипніченко Д.М. – є членом Громадської організації «Асоціація молочників Одеського регіону».

Співпрацює з більшістю молокопереробних підприємств, які входять до складу Спілки молочних підприємств України.

Член оргкомітету І етапу всеукраїнської олімпіади з дисциплін, галузей знань і спеціальностей в ОНАХТ.

Є керівником постійно діючого студентського наукового гуртка «Якісні продукти тваринництва – багата країна та сита родина».

Скрипніченко Д.М. входить до складу конкурсної та стипендіальної комісій університету.

З 2020 р. – є членом президії Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, заступником голови Секції вищої школи Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

У 2021р. – Скрипніченко Д.М. став лауреатом Премії Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України молодим ученим.

Скрипніченко Дмитро Михайлович має наступні нагороди – почесну грамоту ректора за вагомі трудові здобутки, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів та плідну наукову діяльність, почесну грамоту Одеської обласної ради, почесні грамоти комітету Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга» у 2018р., нагрудний знак ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Профспілковий лідер» у 2019 р.

Скрипніченко Д.М. за період роботи в Одеському національному технологічному університеті зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом та викладачем, користується повагою серед викладачів та студентів, додержується педагогічної етики.

Дмитро Михайлович багато уваги приділяє індивідуальній роботі зі студентами, сприяє їх становленню як особистостей. В ході своєї трудової діяльності неодноразово демонстрував вміння приймати правильні і швидкі рішення в складних ситуаціях, а також навички організаторської роботи. В колективі Дмитро Михайлович користується заслуженою повагою, комунікабельний і відкритий до людей.