Порядок та заяви на обрання вибіркових дисциплін

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється згідно положення ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Каталог вибіркових дисциплін-2022

Каталог вибіркових дисциплін-2021р.

Каталог вибіркових дисциплін з іншої ОП

2021 рік

Заява про обрання вибіркових дисциплін 1 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 2 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 3 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 4 курс

2022 рік

Заява про обрання вибіркових дисциплін 1 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 2 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 3 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 4 курс

Процедура здійснення вибору навчальних дисциплін
Строки проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових
дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та
організації освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення)
формування контингенту осіб, які навчаються, у групах і потоках.
Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір дисциплін заплановано у першому навчальному році, вибір організовується:
для денної форми навчання упродовж двох перших тижнів
навчання;
для заочної форми навчання – протягом першого тижня установчих занять.

Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір дисциплін заплановано на наступний навчальний рік, вибір організовується:
для денної форми навчання – упродовж першого місяця проведення аудиторних занять весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення;
для заочної форми навчання протягом установчих занять весняного семестру, що передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.
Процедура проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових дисциплін корелює з вище наведеними строками і визначається наступними етапами:
ознайомлення осіб, які навчаються, із порядком, термінами та
особливостями запису та формування груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін в ОНТУ, а також з особливостями присвоєння освітніх кваліфікацій за відповідною освітньою програмою;
ознайомлення осіб, які навчаються, із каталогами вибіркових дисциплін, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами;
запис осіб, які навчаються, на вивчення навчальних дисциплін та оформлення заяви (електронної заяви) на ім’я керівника відповідного структурного підрозділу про обрання ними вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у відповідному семестрі;

повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових навчальних дисциплін (у разі необхідності);
опрацювання заяв осіб, які навчаються, керівником відповідного структурного підрозділу, прийняття рішень щодо осіб, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту осіб, які навчаються, і формування академічних груп.
Заяви осіб, які навчаються, щодо вибору ними навчальних дисциплін зберігаються у особовій справі студента упродовж усього терміну навчання студента за відповідним рівнем.