Освітньо-професійні програми (ОПП)

Спеціальність 181 “ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Освітньо-професійна програма “Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси”для СВО “Магістр”

Посилання на ОПП http://nmv.ontu.edu.ua/opp/181m-tmgpik2023.pdf

Каталог вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма “Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси” для СВО “Магістр”

Посилання на ОПП http://nmv.ontu.edu.ua/opp/181m-kybhpik2023.pdf

Каталог вибіркових дисциплін

Освітньо-професійна програма “Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси”для СВО “Бакалавр”

Посилання на ОПП http://nmv.ontu.edu.ua/opp/181b-tmzpik2023.pdf

Каталог вибіркових дисциплін

Спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Освітньо-професійна програма “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Посилання на ОПП http://nmv.ontu.edu.ua/opp/204b-tvppt2023.pdf

Каталог вибіркових