HISTORY OF THE CHAIR

Історія department of milk technology, oil and fat products and the beauty industry починається з 1954 year, коли в Одеському технологічному інституті харчової та холодильної промисловості була організована кафедра сушіння, яку до 1967 року очолював д.т.н., професор Георгій Кузьмич Філоненко.


d.t.s., проф. Г.К. ФилоненкоФілоненко Г.К. народився у 1892р. U 1922 році закінчив механічний факультет Московського вищого технічного училища та отримав звання інженера. WITH 1927 p. почав працювати в Іванівському енергетичному інституті.

U 1939 p. захистив дисертацію та був затверджений у науковому ступені доктора технічних наук, а у 1940 році у званні професора.

Був ініціатором організації енергетичного факультету в інституті.

WITH 1930 by 1951 роки керував кафедрою виробничої теплотехніки, а з 1951 року очолював кафедру газопічної теплотехніки.

Г.К. Філоненко автор цілого ряду науково-технічних статей для журналів та капітальних праць в різних галузях техніки. U 1952 році Г.К. Філоненко разом з д.т.н. П.Д. Лебедєвим написав книгу «Сушильные установки».

Приймав активну участь у громадському житті: був депутатом районної та міської Ради депутатів робітників, членом обласного комітету Захисту Миру, членом Правління Всесоюзного товариства з поширення політичних та наукових знань.

У 60-х роках XX століття під його керівництвом була створена науково-дослідна група, яка розпочала наукові дослідження з теоретичних основ процесу сушіння харчових продуктів, пошуку нових інтенсивних методів сушіння, проектування сушильних установок.

Під керівництвом д.т.н., професора Філоненко Г.К. було захищено 10 кандидатських дисертацій.

Мав урядові нагороди: орден «Трудового Красного Знамени», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг.».

Кафедра технології молока та сушіння харчових продуктів була створена у 1975 p. шляхом об’єднання кафедри технології сушіння і частини кафедри технології м’ясних і молочних продуктів.

До об’єднання кафедру технології м’ясних і молочних продуктів очолював доцент Тадулєв Б.О., а кафедру технології сушіння – д.т.н., проф. Грішин М.О.

Склад кафедри 1975 year

Склад кафедри 1975 year

канд.техн.наук, доцент Б.А. Тадулев

канд.техн.наук, доцент Б.А. Тадулев

Доцент Тадулєв Б.О. мав великий досвід практичної роботи у молочній промисловості України. Після закінчення Ленінградського технологічного інституту його мобілізували до лав Радянської армії. Він брав участь у Великій Вітчизняній війні, був захисником м. Ленінград, а після війни йому присвоєно звання Почесного громадянина цього міста. Бориса Олександровича, тяжко пораненого у бою, було демобілізовано за інвалідністю, тому ще під час війни на звільненій від ворога території, він брав участь у відновленні зруйнованих підприємств молочної промисловості. У мирні часи Тадулєв Б.О. займав керівні посади – головного інженера Дніпропетровського і Одеського міських молочних заводів, Одеського обласного об’єднання молочної промисловості. Саме за часи його керівництва кафедрою лабораторія технології молока була укомплектована пілотними установками для виробництва твердих, плавлених і кисломолочного сирів, згущеного молока та масла. Це обладнання використовується дотепер при вивченні дисциплін кафедри для моделювання технологічних процесів виробництва практично усіх видів молочних продуктів в лабораторних умовах, а також у науковій роботі викладачів, аспірантів, магістрів, спеціалістів.

Доцент Тадулєв Б.О. зробив суттєвий внесок у розвиток навчального процесу, в тому числі у курсове і дипломне проектування, маючи за спиною велику практичну роботу у промисловості. Викладачі кафедри вдячні йому за навчання.

Грішин Михайло Олександрович був призваний до лав Радянської армії з перших днів Великої Вітчизняної війни відразу після закінчення середньої школи, пройшов усю війну і тільки у 1947 році був демобілізований. U 1952 році закінчив з відзнакою Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості. Працював головним інженером Козьмодем’янського, а потім Обоянського овочесушильних заводів (Russia). Грішин М.О. провів на підприємствах велику роботу з реконструкції та механізації виробничих процесів. Але любов до науки перемогла. U 1964 p. Михайло Олександрович захистив кандидатську дисертацію під керівництвом відомого вченого-теплофізика, вітчизняного класика у галузі сушіння д.т.н., професора Г.К. Філоненка. З цього часу головним напрямком наукової роботи Грішина М.О. стає дослідження теоретичних основ тепломасообміну, гідродинаміки завислого шару і удосконалення методів інженерних розрахунків кінетики процесів наведеної швидкості сушіння. Михайло Олександрович – засновник наукової школи щодо розробки процесів сушіння харчових рослинних матеріалів у завислому шарі. У Радянському Союзі кафедра, якою керував проф. Грішин М.О., була опорною у галузі технології сушіння. U 1974 p. M.O. Грішин з успіхом захистив докторську дисертацію, а у 1975 p. йому було присвоєне вчене звання професора. Під керівництвом проф. Грішина М.О. була проведена повна модернізація лабораторії сушіння, вона була оснащена сучасними експериментальними сушарками, які обладнані автоматичними приладами контролю і регулювання параметрів сушильного агенту. І на цей час лабораторія кафедри має усі типи сушарок для виробництва сухих продуктів, на яких проводять дослідження викладачі, аспіранти і магістри не тільки кафедри, а і всієї академії. WITH 1961 p. M.O. Грішин бере участь у підготовці фахівців зі спеціальностіТехнологія молока і молочних продуктів”. Тому обрання його на посаду завідувача кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів було логічним і закономірним. IN 1976 p. проф. Грішина М.О. призначають проректором з наукової роботи. На цій відповідальній посаді протягом 10 років Михайло Олександрович організує науково-дослідну роботу академії, поєднуючи її з завідуванням кафедри. Це були роки плідної діяльності, яка принесла значний економічний ефект нородному господарству. Багато досліджень було виконано на рівні світових досягнень, відзначені медалями і грамотами на міжнародних виставках.

д-р техн.наук, професор М.А. Грішин

д-р техн.наук, професор М.А. Грішин

За матеріалами досліджень проф. Грішиним М.О. опубліковано понад 250 наукових праць, 4 підручники та навчальні посібники, 1 довідник, отримано 20 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Під його керівництвом захищено 25 кандидатських і 3 докторських дисертації. Проф. Грішин М.О. – член Президії Міжнародного комітету з сушіння країн СНД, академік Міжнародної академії холоду і Академії технологічної кибернетики України.

Протягом 14 років Михайло Олександрович був членом редакційної колегії журналівИзвестия вузов. Пищевая технология”, “Молочна промисловість” and “Світ морозива та холоду”. Протягом 9 років проф. Грішин М.О. був членом експертної ради ВАК, головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Йому присвоєно почесне званняЗаслужений професор ОНАХТ”. U 2006 p. проф. Грішина М.А. нагороджено почесним знакомЗа вклад у розвиток академії”.

WITH 1990 by 2000 рік кафедрою керував її талановитий випускник д.т.н., проф. Чагаровський О.П. Олександр Петрович у 1979 p. захистив кандидатську, а в 1989 p. – докторську дисертацію. Основні напрямки наукової і практичної діяльності проф. Чагаровського О.П. – удосконалення технології переробки молока, впровадження принципово нових мембранних методів його оброблення, створення молочних продуктів нового покоління, в тому числі функціональних. Професіоналізм, наполегливість, творча активність, уміння поєднувати теорію і практику дозволили О.П. Чагаровському теоретично обгрунтувати і впровадити новий напрямок у молочній промисловості – виробництво біо-продуктів і продуктів з подовженим терміном зберігання. В останні роки понад 120 підприємств молочної промисловості України використовують розробки О.П.Чагаровського. Близько 80 % кисломолочних продуктів виробляють на Україні за його технологіями, що дозволило значно підвищити конкурентоспроможність вітчизняних продуктів та суттєво зменшити імпорт закордонних аналогів.

д-р техн.наук, професор О.П. ChaharovskyПроф. Чагаровський О.П. – автор чотирьох монографій, понад 170 наукових статей, 25 патентів і 25 авторських свідоцтв. Як науковий керівник підготував 4 докторів наук, 16 кандидатів наук. U 2002 p. за ініціативою О.П.Чагаровського та під його редакцією вперше в Україні започатковано випуск науково-виробничого журналуМолочна промисловість”. U 2002 p. завдяки організаційним зусиллям Чагаровського О.П. Україну прийнято до складу Генеральної Асамблеї Міжнародної молочної федерації. Під керівництвом і за безпосередньою участю Олександра Петровича вже дванадцять років проходить Міжнародний семінарНове в молочній промисловості”, в якому беруть участь провідні вчені і фірми Данії, Російської Федерації, of Poland, Чехії, Словенії, України. За роки роботи на посаді завідувача кафедри завдяки зусиллям і плідній науковій діяльності поширилось міжнародне науково-технічне співробітництво кафедри з наступними партнерамиХр.Хансен” (Denmark), “Тетра-Пак” (Sweden), “Суперіор” (Poland), “Нутрітек” (Russia) тощо.

O.P. Чагаровський – академік Української технологічної академії, Міжнародної академії холоду. U 2003 p. йому присвоєно званняЗаслужений діяч науки і техніки України”.

WITH 1 September 2000 року по 31 December 2008 рік кафедрою керувала к.т.н., доцент Лисогор Т.А. – кандидат технічних наук, docent.

канд.техн.наук, доцент Т.А. Лисогор

канд.техн.наук, доцент Т.А. Лисогор

Тамара Антонівна почала свій трудовий шлях в ОНАХТ з 1 September 1969 року на посаді старшого наукового співробітника кафедри біохімії. U 1973 році Лисогор Т.А. отримала вчений ступінь кандидата технічних наук. WITH 1975 by 1980 р.р. працювала на посаді асистента кафедри біохімії та мікробіології.

WITH 1 September 1980 року Тамара Антонівна працює на посаді доцента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів. Протягом 26 років роботи на даній кафедрі Лисогор Т.А. проявила себе як активний, досвідчений вчитель, який впроваджував нові ефективні методи викладання та виховання студентів; завжди з особливим ентузіазмом займалася науковою роботою, показуючи студентам та працівникам педагогічного колективу кафедри, яким повинен бути справжній науковець. Саме тому у 2000 році Тамару Антонівну було призначено завідувачем кафедри. За роки її керівництва кафедрою значно підвищився рейтинг спеціальності «Технологія зберігання, canning and processing of milk", кафедра продовжила активно займатися актуальними проблемами розвитку молокопереробної галузі України. Наукові дослідження Лисогор Т.А. пов’язані з науковим обґрунтуванням способів подовження терміну зберігання питного молока, способів визначення фальсифікації вершкового масла, розробкою нових видів масло-жирових продуктів зі спеціальними властивостями, а також технологій молочних продуктів функціонального призначення. Лисогор Тамара Антонівна – автор монографії, 8 патентів України та 78 наукових та науково-методичних публікацій.

Великих успіхів Лисогор Т.А. досягла також на посаді вченого секретаря академії, яку вона обіймала понад 30 років.

Nataliya Andriivna Tkachenko, Doctor of Engineering, docent, завідувач кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів з 2009 year. Наталія Андріївна закінчила Одеську Державну академію харчових технологій у 1995 year. U 1998 році вона захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. WITH 2003 року Ткаченко Н.А. – доцент кафедри.

Dr. Tech. of science, професор Н.А. Tkachenko

Dr. Tech. of science, професор Н.А. Tkachenko

WITH 2002 року Наталія Андріївна розпочала роботу над докторською дисертацією. Коло наукових інтересів Ткаченко Н.А. пов’язане з розробкою та науковим обґрунтуванням технологій молочних продуктів функціонального та спеціального призначення з подовженим терміном зберігання (ферментованих молочних продуктів дитячого, геродієтичного та діабетичного харчування, неферментованих та ферментованих молочних продуктів з підвищеними пробіотичними, імуномодулюючими та антагоністичними властивостями), біотехнологій сирів з підвищеними біологічною, фізіологічною цінністю та скороченим терміном визрівання, нових видів масляних паст і масло-жирових продуктів спеціального призначення. U 2008 році Наталія Андріївна захистила дисертаційну роботу і отримала науковий ступінь доктора технічних наук. Під керівництвом Ткаченко Н.А. захищено 7 кандидатських дисертацій. Завдяки її ініціативності на кафедрі активно продовжується наукова робота. Активну участь у науковій роботі кафедри приймають аспіранти, бакалаври, магістри. Студенти доповідають результати власних наукових досліджень на наукових і науково-практичних конференціях, публікують результати досліджень у моностаттях та у співавторстві з викладачами кафедри і у подальшому поновлюють склад аспірантів та молодих викладачів кафедри.

Доцент кафедри Ізбаш Є.О. for 14 років працювала деканом факультету технології і товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу. U 2006 p. її нагороджено почесним знаком «За вклад у розвиток академії».

На кафедрі працювали професори Г. TO. Філоненко, IN. I. Жидко, M. ABOUT. Грішин, IN. I. Алейников; доценти Б. ABOUT. Тадулєв, I. M. Гольдберг, IN. I. Атаназевич, IN. TO. Коссек, A. ABOUT. Карпович, T. A. Лисогор, L. ABOUT. Величко, E.O. Izbash, T. IS. Sharahmatova, M. IN. Рошак; асистенти В. S. Горобець, L. D. Зеленська, L.O. Семененко та ін.

Сьогодні на кафедрі сформовано колектив висококваліфікованих фахівців, який з успіхом виконує основне завдання – підготовку бакалаврів і магістрів. Це доктори наук, професори – О. P. Chaharovsky, N. A. Tkachenko, кандидати наук, доценти – О. IN. Севастянова, ABOUT. B. Chabanova, N. ABOUT. Dec, ABOUT. A. Kruchek, L. ABOUT. Lanzhenko, D. M. Skrypnichenko, IS. ABOUT. Boilermaker, ст. викладач, кандидат наук Т. IN. Makovsky.

Викладачі кафедри поєднують викладацьку діяльність з науковою й адміністративною. Доц. Дец Н.О. – директор Навчального центру організації освітнього процесу, Assoc. Kruchek O.A. – начальник відділу контроля якості і сертифікації, Assoc. Lanzhenko L.O. – начальник навчально-методичного відділу НЦООП, Assoc. Kotlyar E.O. – директор підготовчого центру “Стартерний факультет”, Assoc. Skrypnichenko D.M. – голова первинної профспілкової організації студентів ОНТУ, Chabanova O.B. – заступник декана факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу.

U 2013 p. було відкрито професійний напрям «Технологія жирів і жирозамінників». У цьому ж році кафедра Технології молока та сушіння харчових продуктів отримала нову назву: кафедра Технології молока, fats and perfumery and cosmetic products (ТМЖ і ПКЗ). Зусиллями О. IN. Севастянової та Є. ABOUT. Котляра була підготовлена навчально-методична та лабораторна база для роботи з бакалаврами професійного напряму «Технологія жирів і жирозамінників».

U 2016 році кафедра отримала назву Технології молочних, oil and fat products and cosmetics. Відкрилася навчальна лабораторія для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технології жирів і жирозамінників». The department has all the conditions for carrying out the educational process and research work of masters. Кафедра укомплектована пілотними установками для виробництва кисломолочних напоїв, solid, soft, fused, sour milk cheeses, condensed and dry canned milk, butter, продукції масложирової галузі.

Кафедра є членом Спілки молочних підприємств України, асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти», асоціації «Укроліяпром», асоціації «Парфумерія та Косметика України».

Кафедра проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. U 2016 p. захистили кандидатські дисертації – Л. ABOUT. Lanzhenko, D. M. Skrypnichenko, IS. ABOUT. Boilermaker, in 2019 році – Т. IN. Маковська та А. A. Trubnikova (викладач спеціальних дисциплін Механіко-технологічного фахового коледжу Одеського національного технологічного університету).

Згідно рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №82/2 від 26 січня 2018 p., наказ МОН України № 90-л від 29 січня 2018 p. на кафедрі започаткована нова спеціальність 204 "Technology of production and processing of livestock products", нова для академії галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

В цьому ж році на кафедрі у рамках програми міжнародної співпраці Євросоюзу з іншими країнами, зокрема і Україною (ERASMUS +: К2) впроваджено нову освітню програму «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості» з вивчення лабораторної практики задля поліпшення контролю якості харчових продуктів та впровадженням систем контролю безпечності на усіх підприємствах харчової промисловості. В рамках цього проекту студенти їздять до університетів Словенії (Любляна), of Poland (Варшава), Грузії (Тбілісі), Молдови (Кишинів) тощо. На кафедрі відкрито нову навчально-наукову лабораторію.

U 2020 році кафедра отримала нову назву Технології молока, oil and fat products and the beauty industry (наказ №145-01 від 15.05.2020 p.).

U 2021 році впроваджено нову програму “Технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси”, яка передбачає підготовку магістрів для трьох галузей – молокопереробної, oil-fat and perfume-cosmetic, including spa salons, massage parlors, etc.

З лютого 2023 року кафедру очолює к.т.н., доцент Скрипніченко Дмитро Михайлович, випускник цієї кафедри.

Кафедра є потужним і престижним структурним підрозділом ОНТУ, випускники якої користуються великим попитом у роботодавців, зайнятих у харчовій та суміжних галузях промисловості.

За роки існування кафедра випустила понад дві тисячі фахівців для молочної промисловості, в тому числі для Голландії, Угорщини, Болгарії, Куби, Монголії, Камеруну, Перу, В’єтнаму, Туркменістану, Молдови тощо. Багато випускників кафедри обіймають керівні посади на молокопереробних, олійно-жирових та парфумерно-косметичних підприємствах та плідно співпрацюють з кафедрою в сфері організації практичної підготовки майбутніх фахівців.

Викладачами і співробітниками кафедри опубліковано понад 1500 наукових і науково-методичних публікацій.

У складі кафедри працюють: два доктори технічних наук, професори; сім кандидатів технічних наук, доцентів; ст. викладач, а також навчально-допоміжний персонал – зав. лабораторіями О. D. Klymenko, Мельник А.О.

Кафедра динамічно розвивається, підтримує активні зв’язки з представниками виробництва України та зарубіжжя і здійснює міжнародний обмін студентами та випускниками з спорідненими навчальними закладами.